Algemeen overzicht van de OR/MR

Medezeggenschapsraad: oudergeleding

Joost Koedam(voorzitter)
Raymond Mast
Iris Acda-Veentjer
Geert Nanne Bruining


 OuderraadJoyce Versantvoort
Kick Mulder (penningmeester)
Suus Dalebout(voorzitter) 
Marianne Zuidema
Rixt Adrichem
Sabine Smit
 Marianne Allodi
 Anita de Jager - Bonder
 Martijn Jelies
 
 
Er zijn momenteel geen documenten beschikbaar