Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
Postbus 5


9919 ZG Loppersum   


Tel: 0596-583321   


http://www.marenland.org/ Inspectie van het Onderwijs
Tel: 0800-8051 (gratis)www.onderwijsinspectie.nl 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Tel: 0900-1113111 (lokaal tarief) 
Bureau JeugdzorgWaterloolaan 1
9725 BE Groningen
Tel: 050-5239200www.bjzgroningen.nl 
Schoolverpleegkundige GGD
Hanzeplein 120
9713 GW Groningen
Tel: 050-3674177
http://www.ggd.groningen.nl/ 
Overblijfcoordinator
Niekje Hommes
Tel: 050-3049134
Peuterspeelzaal De Paddestoel
Foelkiusstraat 2
9781 BB Bedum
Tel: 06-52747989
www.kids2b.nl 
Kinderopvang Kids2b
De Vlijt 18
9781 NR Bedum
050-3013757
www.kids2b.nl 

Stichting Kinderopvang Kids2b                (centraal kantoor)  Bedumerweg2a                                                                                       9959 PG Onderdendam          
050-3688000

Kinderopvang Paddington
Kapelstraat 1-2 b
9781 GK Bedum
Tel: 050-3010375
http://www.kdv-paddington.nl/ 
Leerplichtambtenaar gemeente Bedum
Tel: 050-30110375
Gemeente Bedum
Postbus 38
Schoolstraat 1
9780 AA Bedum
Tel: 050-3018911
www.bedum.nl