×

Onderwijsconcept

Kernwaarden zijn de uitgangspunten van ons onderwijs. Het zijn niet alleen begrippen. We willen het terugzien in het gedrag van leerling, leerkracht en ouder. Daar werken we elke dag samen aan.

Welbevinden

Welbevinden betekent voor ons dat ieder kind zich vrij voelt, vitaal is en met plezier naar school gaat. We vinden een gezonde geest, een gezond lichaam en gezonde onderlinge verhoudingen belangrijk. Hierdoor is een kind goed in staat om te leren.

Dit is terug te zien in ons onderwijs doordat wij:

 • de eigenheid van iedereen accepteren en respecteren.
 • een veilige leeromgeving met structuur, rust en regelmaat bieden.
 • veel aandacht besteden aan het welzijn en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
 • activiteiten organiseren waarin kinderen bewegend leren en ontspannen.

Betrokkenheid

Betrokkenheid betekent voor ons dat onze leerlingen gemotiveerd, geboeid en geconcentreerd zijn. Ook vinden we maatschappelijke participatie met zicht op de (directe) omgeving, en zorg voor elkaar en het milieu belangrijk.

Dit is terug te zien in ons onderwijs doordat wij:

 • een uitdagende leeromgeving bieden door een aanbod van gestructureerde en boeiende lessen, met afwisselende werkvormen en inbreng van de leerlingen.
 • samenwerken met ouders en externe partners.
 • kinderen samen laten werken aan hun ontwikkeling en leerprestaties.
 • zorgdragen voor een goede afstemming tussen school en thuis.

Ontwikkeling en groei

Ontwikkeling en groei betekent voor ons dat ieder kind binnen zijn of haar eigen mogelijkheden wordt gestimuleerd en uitgedaagd. Zo kunnen kinderen zich goed ontplooien en zich voorbereiden op de vervolgstappen in hun leven.

Dit is terug te zien in ons onderwijs doordat wij:

 • werken met een afwisselend lespakket, eigentijdse methodieken en inzet van ICT.
 • de nadruk leggen op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen.
 • kwalitatief goed onderwijs bieden met aandacht voor de verschillen tussen leerlingen en afstemming van het onderwijsaanbod op de leerbehoeften van de kinderen.
 • uitdaging voor iedere leerling bieden.
 • voor de hoog/meerbegaafde leerlingen een plusklas en de Junior Masterclass hebben, met activiteiten en opdrachten op een ander denkniveau.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid betekent voor ons dat iedereen inzicht heeft en kritisch kijkt naar zijn of haar eigen (leer)prestaties en gedrag, met respect en zorg voor (mede)mens, dier en materialen.

Dit is terug te zien in ons onderwijs doordat wij:

 • onze leerlingen betrekken bij het vaststellen van onze regels en afspraken, en ze bij het naleven hiervan een spiegel voorhouden.
 • kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen (grenzen in) gedrag en inzicht te krijgen in hun eigen leerproces.
 • het maken van fouten niet beschouwen als falen, maar zien als een onderdeel van de ontwikkeling en groei.
 • een leerlingenraad hebben, waarin kinderen meedenken over allerlei schoolse zaken.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertellen we van alles over onze school: vanuit welke visie we werken, over hoe de leerlingenzorg is geregeld
en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek