Onderwijsconcept

De belangrijkste pijlers van ons onderwijsconcept zijn:

• Veiligheid
Iedereen telt mee, je mag er zijn. Door een sterk pedagogisch klimaat en veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, zorgen we voor een veilige en positieve werksfeer. Kinderen leren daarin zichzelf te ontdekken, elkaar te waarderen, te accepteren en te respecteren. Kinderen die zich op school veilig en geborgen voelen, ontwikkelen zich beter en leren makkelijker.

• Ruimte voor verschillen
Kinderen verschillen in veel opzichten van elkaar. We houden rekening met verschillen in aanleg, niveau, tempo en belangstelling door onze uitleg (instructie) en verwerkingsopdrachten aan te laten sluiten bij de behoeften van de kinderen.

• Samenwerken
Samen weten en kunnen we meer dan alleen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken. Dat doen ze niet alleen met leeftijdsgenoten, maar ook met jongere en oudere kinderen. Daarnaast vinden wij een goede samenwerking met de ouders/verzorgers en de omgeving van essentieel belang. Ouders zijn de ervaringsdeskundige van hun kind. Leerkrachten zijn onderwijsprofessionals en kennen het kind als leerling het beste. Als we elkaars deskundigheid accepteren, kunnen we veel van en met elkaar leren.

• ICT
Wij zien de inzet van computers, notebooks en tablets als een middel om eigentijds en gedifferentieerd onderwijs te kunnen bieden. We willen ook dat kinderen mediawijs worden en kritisch om leren gaan met de verschillende communicatievormen en informatiestromen.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertellen we van alles over onze school: vanuit welke visie we werken, over hoe de leerlingenzorg is geregeld
en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek