×

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Vanaf 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Dat betekent onder andere dat reguliere en speciale scholen samenwerken op het gebied van ondersteuning aan leerlingen, scholen een zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld moet zorgen voor een passende plek als sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind) en scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken aan een integrale leerlingondersteuning. Binnen Marenland zijn verschillende voorzieningen in het kader van passend onderwijs waar wij gebruik van kunnen maken. Kijk voor meer informatie op: http://www.marenland.org/onderwijs/passend-onderwijs/

Op de Togtemaarschool is naast de zorg voor kinderen met leer- en gedragsproblemen, ook aandacht voor kinderen die juist bovengemiddeld (excellent) presteren of op een andere manier denken. Elke week komen deze leerlingen in verschillende groepssamenstellingen bij elkaar in de woensdagklas. Zo krijgen ze de kans zich verder te ontwikkelen op hun niveau. Er worden andere activiteiten aangeboden, o.a. filosoferen maar ook opdrachten waarbij bijvoorbeeld aanspraak gemaakt wordt op hun probleemoplossend vermogen op een ander denk– en leerniveau. Ook wordt geoefend met bijvoorbeeld het leren doorzetten en omgaan met fouten. Daarnaast is er de mogelijkheid voor kinderen van de groepen 6,7 & 8, die aantoonbaar beter/makkelijker presteren dan andere kinderen en niet genoeg hebben aan het aanbod op de Togtemaarschool, om op de woensdagmorgen de Junior Masterclass in Appingedam te bezoeken.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertellen we van alles over onze school: vanuit welke visie we werken, over hoe de leerlingenzorg is geregeld
en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek