×

Privacy

De nieuwe privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere privacyregels in Europa. Marenland is verantwoordelijk voor het beschermen van de persoonsgegevens van haar leerlingen en vindt het belangrijk om zich te houden aan deze regels. Wij informeren u graag over de wijze waarop Marenland de privacy van haar leerlingen beschermt.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Sinds mei hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris bewaakt of Marenland de privacywetgeving goed naleeft en is de vraagbaak over privacy voor ouders en medewerkers. Eventuele datalekken moeten ook altijd gemeld worden bij deze functionaris (zie onderstaand e-mailadres).

Verwerkingsactiviteiten

Met alle externe partijen die namens Marenland gegevens van leerlingen verwerken (waaronder softwareleveranciers als ParnasSys) maken we afspraken over de wijze waarop deze partijen voldoende maatregelen nemen om te garanderen dat de persoonsgegevens van de leerlingen ook daar veilig zijn en blijven.

Bescherming persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te kunnen beschermen is het belangrijk dat alle betrokkenen weten hoe zij er mee om moeten gaan. Daarom besteden we aandacht aan de wijze waarop onze medewerkers op de scholen zorgvuldig om moeten gaan met persoonsgegevens. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen als: welke gegevens kan ik aan wie verstrekken, kan ik een bestand veilig downloaden en wat moet ik doen als ik informatie aantref met een ongepaste inhoud over een leerling of medewerker? De FG heeft hierbij een ondersteunende en controlerende rol.

Afspraken over beeldmateriaal van leerlingen

Het gebruik van beeldmateriaal (zoals foto’s en video’s) van leerlingen is een actueel onderwerp waarover veel onduidelijk bestaat. Marenland heeft ervoor gekozen om ouders/verzorgers ieder jaar opnieuw toestemming te vragen voor het maken en publiceren van beeldmateriaal, bijvoorbeeld voor in de schoolgids of op internet. Een ouder/verzorger kan de toestemming altijd intrekken of gedurende het jaar alsnog geven.

Het vragen van toestemming zal met name gevraagd worden bij foto’s of video’s waarop leerlingen heel duidelijk in beeld komen. Denk aan schoolfoto’s, klassenfoto’s of klassenreportages die worden gemaakt in opdracht van de school. Zogenaamde sfeerfoto’s die tijdens een schoolmusical of schoolfeest gemaakt worden (waarbij leerlingen niet duidelijk in beeld komen), vallen in de meeste gevallen niet onder de privacyregels. Hiervoor is toestemming niet vereist.

Marenland is niet verantwoordelijk voor het beeldmateriaal dat ouders zonder tussenkomst van de school maken (bijvoorbeeld tijdens een klassenpresentatie). Ook niet als zij deze plaatsen op hun eigen social media. Marenland verzoekt ouders/verzorgers die foto’s of video’s van leerlingen willen maken en deze willen publiceren, hiermee zorgvuldig om te gaan.

Informatie op de website van Marenland (www.marenland.org)

Marenland heeft een gedragscode voor leerlingen en ouders vastgesteld. Die gedragscode kunt u vinden op de website van Marenland.

Vraagbaak en melden datalekken

Zoals eerder vermeld, heeft Marenland een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. Wilt u meer weten over de manier waarop Marenland omgaat met privacy, wilt u een datalek melden of heeft u vragen naar aanleiding van concrete voorvallen? Dan kunt u contact opnemen met de FG via fg@marenland.org.

Het college van bestuur N.B.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertellen we van alles over onze school: vanuit welke visie we werken, over hoe de leerlingenzorg is geregeld
en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek