×

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit gekozen leden vanuit de leerkracht- en oudergeleding. De MR praat mee over alle personele en beleidsmatige zaken op school en heeft daarin adviesrecht of instemmingsrecht. Het dagelijks bestuur van de MR bestaat uit Raymond Mast (voorzitter) en Jeanette Noordhof (secretaris).

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertellen we van alles over onze school: vanuit welke visie we werken, over hoe de leerlingenzorg is geregeld
en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek