Schooltijden

Op dit moment hanteren we het Hoorns Model voor de schooltijden. Dat betekent dat alle leerlingen naast de woensdagmiddag ook de vrijdagmiddag vrij zijn. Dit schooljaar wordt gekeken of op termijn het continurooster ingevoerd gaat worden. Dit gebeurt op voorspraak van het team in overleg met de MR en de ouders/verzorgers, onder andere door het organiseren van een informatieve bijeenkomst en een ouderpeiling.

De huidige schooltijden zijn:

DagenTijden 
Maandag08.30 – 12.00 uur13.15 – 15.15 uur
Dinsdag08.30 – 12.00 uur13.15 – 15.15 uur
Woensdag08.30 – 12.30 uur
Donderdag08.30 – 12.00 uur13.15 – 15.15 uur
Vrijdag08.30 – 12.30 uur

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertellen we van alles over onze school: vanuit welke visie we werken, over hoe de leerlingenzorg is geregeld
en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek