×

Ouderbetrokkenheid

Ouders/verzorgers participeren in het onderwijsproces. Vaak zijn groepjes ouders op school aanwezig om te helpen bij onderwijsactiviteiten, de schoolbibliotheek, fluor spoelen en luizencontrole. Ook zijn ouders actief als begeleiders bij schoolreizen, uitstapjes en andere activiteiten. Zonder deze vrijwillige inzet van ouders zouden veel activiteiten niet plaats kunnen vinden. Onze school heeft daarnaast een actieve ouderraad. De ouderraad organiseert allerlei activiteiten op school en is ondersteunend bij door de school genomen initiatieven.

Steeds meer betrekken we ouders bij het onderwijsleerproces van hun kind. Ouders zijn altijd van harte welkom op school om iets te vragen of te vertellen over hun kind. Leerkrachten nemen op hun beurt, indien nodig, ook tijdig contact op met de ouder. De vaste informatiemomenten zijn de informatieavonden (1x per jaar) en de contactavonden (3x per jaar). Voor de eerste contactavond, binnen enkele weken na het begin van het schooljaar, hanteren we het omgekeerde oudergesprek, waarbij vooral de ouder vertelt over het kind en de leerkracht vraagt. De twee overige contactavonden zijn halverwege en aan het einde van het schooljaar, rond de beide rapporten.
Ouders worden verder geïnformeerd over schoolse zaken op de website, via MijnSchool, door de nieuwsbrief (1x per maand) en per e-mail.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertellen we van alles over onze school: vanuit welke visie we werken, over hoe de leerlingenzorg is geregeld
en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek