×

Organisatiestructuur

Wie doet wat op de Togtemaarschool?

Directeur

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Daarnaast is hij adviseur van de medezeggenschapsraad, bewaker van het onderwijsleerproces en helpdesk bij problemen. De directeur steunt, volgt en begeleidt de leerkrachten en faciliteert hen en de kinderen door een efficiënte inzet van financiën en middelen.

Intern begeleider

De Togtemaarschool heeft twee intern begeleiders. Een voor de groepen 1 t/m 3 en een voor de groepen 4 t/m 8. Zij zijn er voor de leerlingen die speciale aandacht en zorg nodig hebben. Ook maken ze samen met de groepsleerkracht werkplannen voor deze kinderen. De intern begeleiders coördineren voor het team alle zaken rondom de zorg en coachen de leerkrachten hierin.

Leerkrachten

De hoofdtaak van de leerkrachten is lesgeven. Maar daarnaast zijn leerkrachten ook coach. Ze begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Door te observeren en te analyseren of een kind vooruitgang boekt en bereid is om nieuwe dingen te leren. Als een kind stilstaat in zijn ontwikkeling onderzoeken zij waar de obstakels zitten en maken ze (eventueel samen met de intern begeleider) een plan van aanpak. De leerkrachten zijn daarnaast de contactpersonen voor de ouders.

Een aantal leerkrachten vervult de taak van bouwcoördinator, taalcoördinator, rekencoördinator, ICT-coördinator of cultuurcoördinator. Zij zorgen in hun specifieke taakgebied voor initiatieven en werken beleidsvoornemens uit op de werkvloer.

Ondersteunend personeel

In het kader van de werkdrukverlagende middelen is de school in de gelegenheid een onderwijsassistent in dienst te nemen. Zij verricht ondersteunende werkzaamheden in de bovenbouwgroepen. De conciërge assisteert de directeur en het team bij diverse werkzaamheden. Ook helpt hij bij activiteiten en verricht klein onderhoud. Een ochtend in de week komt een administratieve kracht voor de leerlingadministratie en de financiën op school.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertellen we van alles over onze school: vanuit welke visie we werken, over hoe de leerlingenzorg is geregeld
en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek